30%
تخفیف

آموزش کمرا را مقدماتی و پیشرفته

https://dl.honarda.com/courses/camera-raw/Intro-camera%20raw.mp4#t=1 آموزش مقدمات و پیشرفته کمرا را جلسات جلسه 1 ویدئو ACR جلسه 2 ویدئو Raw & Jpeg جلسه 3…

2 ساعت و 30 دقیقه
30%
تخفیف
30%
تخفیف

آموزش فتوشاپ پیشرفته

https://dl.honarda.com/courses/advanced-photoshop/Intro-advancedd%20photoshop.mp4#t=1 آموزش فتوشاپ پیشرفته جلسات جلسه 1 ویدئو پالت سوآچز آموزش سریع : آموزش پروژه محور : جلسه 2 ویدئو…

6 ساعت و 22 دقیقه